Geomembran

Geomembran

Doğal sodyum bentonit malzemesinin sağlam geotekstillerle sarmalanması ile oluşturulan geçirimsizlik malzemesidir. Kendini sarmalayan geotekstiller sayesinde hapsolan bentonitin su ile teması sonucunda geçirimsiz bir jel oluşur. Bu süreçte doğal bentonit kuru ağırlığının yaklaşık 16-18 katı kadar genişler ve geçirimsiz bir katman oluşturur. Ortamdan su çekildiğinde ise eski haline geri döner. Bu döngü sürekli tekrarlanır ve malzemenin su yalıtımı özelliklerini etkilemez.

Referans Projeler